محصولات حوله ای

بسته 16 عددی دستمال حوله ای

لطفا تماس بگیرید
دستمال های حوله ای شرکت برگ نیکی رسان جایگزینی مناسب بجای دستمال های رول می باشد. هر بسته دستمال ۱5۰ برگ دولا که معادل دوقلوی رول می باشد. این دستمال ها در کارتن های 16 بسته ای عرضه می گردد.

بسته 25 عددی دستمال حوله ای

لطفا تماس بگیرید
دستمال های حوله ای شرکت برگ نیکی رسان جایگزینی مناسب بجای دستمال های رول می باشد. هر بسته دستمال ۱۳۰ برگ دولا که معادل دوقلوی رول می باشد. این دستمال ها در کارتن های ۲5 بسته ای عرضه می گردد.

مخزن دستمال حوله ای N1

لطفا تماس بگیرید
مخزن دستمال حوله ای جایگزین مناسب دستمال های رول می باشد، این مخازن نسبت به دستمال های رول بالای ۳۰ درصد صرفه جویی دارند. از جمله عوامل کاهنده مصرف در این سیستم عدم باقی ماندن اثر دست خیس نفر قبل بر روی دستمال ها می باشد؛ عامل دیگر آنکه ، به دلیل تیغ و تا خورده بودن دستمال ها مشکل عدم عمل کرد پرفراژ نیز حذف گردیده است. با استفاده از دستمال ها حوله ای تیغ و تا خورده از مصرف زیاد دستمال کاغذی جلوگیری کنیم و به فکر حفظ زمین خود باشیم.

مخزن دستمال حوله ای N2

لطفا تماس بگیرید
مخزن دستمال حوله ای جایگزین مناسب دستمال های رول می باشد، این مخازن نسبت به دستمال های رول بالای ۳۰ درصد صرفه جویی دارند. از جمله عوامل کاهنده مصرف در این سیستم عدم باقی ماندن اثر دست خیس نفر قبل بر روی دستمال ها می باشد؛ عامل دیگر آنکه ، به دلیل تیغ و تا خورده بودن دستمال ها مشکل عدم عمل کرد پرفراژ نیز حذف گردیده است. با استفاده از دستمال ها حوله ای تیغ و تا خورده از مصرف زیاد دستمال کاغذی جلوگیری کنیم و به فکر حفظ زمین خود باشیم.

محصولات دلسی

بسته 32 عددی دستمال توالت

لطفا تماس بگیرید
دستمال های دلسی شرکت برگ نیکی رسان جایگزینی مناسب بجای دستمال های رول می باشد. هر بسته دستمال ۱۵۰ برگ دولا که بیش از دوقلوی رول می باشد. این دستمال ها در کارتن های 32 بسته ای عرضه می گردد.

بسته 50 عددی دستمال دلسی

لطفا تماس بگیرید
دستمال های دلسی شرکت برگ نیکی رسان جایگزینی مناسب بجای دستمال های رول می باشد. هر بسته دستمال ۱۵۰ برگ دولا که بیش از دوقلوی رول می باشد. این دستمال ها در کارتن های ۵۰ بسته ای عرضه می گردد.

مخزن دستمال دلسی D1

لطفا تماس بگیرید
مخزن دستمال دلسی جایگزین مناسب دستمال های رول دلسی می باشد، این مخازن نسبت به دستمال های رول بالای ۳۰ درصد صرفه جویی دارند. از جمله عوامل کاهنده مصرف در این سیستم عدم باقی ماندن اثر دست خیس نفر قبل بر روی دستمال ها می باشد، عامل دیگر آنکه، به دلیل تیغ و تا خورده بودن دستمال ها مشکل عدم عمل کرد پرفراژ نیز حذف گردیده است؛ با استفاده از دستمال ها حوله ای تیغ و تا خورده از مصرف زیاد دستمال کاغذی جلوگیری کنیم و به فکر حفظ زمین خود باشیم.

محصولات مایع فوم

مایع فوم ویشکا

لطفا تماس بگیرید
مایع فوم ویشکا محصولی متفاوت ، جدید و با کیفیت برای اولین بار در ایران، مایع فوم دستشویی ویشکا با برتری های فراوانی که نسبت به مایع صابون دارد جایگزین مناسبی برای شست و شوی دست می باشد. اولین و مهم ترین مزیت آن صرفه جویی تا ۶۸ % نسبت به مایع صابون می باشد که باعث شده است این محصول کمک زیادی به اقتصاد مجموعه ها کند و هزینه ها را پایین بیاورد . مایع فوم ویشکا دارای ویژگی منحصر بفردی است که باعث می شود به کمک مخزن مایع فوم F1، کف غلیظ و یک دستی بسازد که به سبب آن تمام سطح پوست به یک میزان تمیز گردد. مایع فوم ویشکا در ظروف ۳٫۷۵ لیتری و در شیرینگ های ۴ عددی ( مجموع ۱۵ لیتر ) عرضه می گردد که این امر موجب سهولت در جابجایی ، انبارش راحت و اقتصادی شدن محصول می شود. مایع فوم ویشکا به دلیل کاهش مصرف مواد شیمیایی با محیط زیست سازگار می باشد .

مایع فوم شهاب

لطفا تماس بگیرید
مایع فوم شهاب محصولی متفاوت ، جدید و با کیفیت برای اولین بار در ایران، مایع فوم دستشویی شهاب با برتری های فراوانی که نسبت به مایع صابون دارد جایگزین مناسبی برای شست و شوی دست می باشد. اولین و مهم ترین مزیت آن صرفه جویی تا 68 % نسبت به مایع صابون می باشد که باعث شده است این محصول کمک زیادی به اقتصاد مجموعه ها کند و هزینه ها را پایین بیاورد. مایع فوم شهاب دارای ویژگی منحصر بفردی است که باعث می شود به کمک مخزن مایع فوم F1، کف غلیظ و یک دستی بسازد که به سبب آن تمام سطح پوست به یک میزان تمیز گردد.

مخزن مایع فوم دستشویی F2

لطفا تماس بگیرید

مخزن مایع فوم جایگزین مناسب، شیک و مقرون به صرفه بجای جا مایع های صابون متداول می باشد، این مخازن به همراه خودبیش از ۶۰ درصد صرفه جویی نسبت به مایع صابون را داراست. مایع فوم در عملکرد با مخزن به صورت کف های ریزی خارج شده که سبب شست شوی یکسان تمام سطح دست می شود،استفاده از مایع فوم سبب صرفه جویی در هزینه ها و ارتقا بهداشت فردی می گردد.

 

مخزن مایع فوم F1

لطفا تماس بگیرید

مخزن مایع فوم جایگزین مناسب، شیک و مقرون به صرفه بجای جا مایع های صابون متداول می باشد، این مخازن به همراه خودبیش از ۶۰ درصد صرفه جویی نسبت به مایع صابون را داراست. مایع فوم در عملکرد با مخزن به صورت کف های ریزی خارج شده که سبب شست شوی یکسان تمام سطح دست می شود،استفاده از مایع فوم سبب صرفه جویی در هزینه ها و ارتقا بهداشت فردی می گردد.

 

محصولات ژل ضدعفونی

ژل ضدعفونی

لطفا تماس بگیرید

محصولی از شرکت برگ نیکی رسان با همکاری شرکت عطرآگین قابلیت از بین بردن باکتریهای دست، بدون نیاز به آب، صابون و دستمال کاغذی، ظرف مدت ۳۰ ثانیه، دارای گرید دارویی این ژل بسیار رقیق می باشد که برخلاف ژل های دیگر، به روی دست نمی ماسد و دست را چسبناک نمیکند. برخلاف محلول ها دست را خشک نمی کند این محصول از لحاظ قیمت بسیار رقابتی و به صرفه میباشد و نسبت به محصولات داخلی و خارجی در حدود ۵۰% ارزان تر میباشد.

مخزن ژل ضدعفونی

لطفا تماس بگیرید
محصولی از شرکت برگ نیکی رسان با همکاری شرکت عطرآگین قابلیت از بین بردن باکتریهای دست، بدون نیاز به آب، صابون و دستمال کاغذی، ظرف مدت ۳۰ ثانیه، دارای گرید دارویی این ژل بسیار رقیق می باشد که برخلاف ژل های دیگر، به روی دست نمی ماسد و دست را چسبناک نمیکند. برخلاف محلول ها دست را خشک نمی کند این محصول از لحاظ قیمت بسیار رقابتی و به صرفه میباشد و نسبت به محصولات داخلی و خارجی در حدود ۵۰% ارزان تر میباشد.

محصولات بهداشت فردی

استند 12 عددی هیلین

لطفا تماس بگیرید
دستمال همراه هیلین شیک ، باصرفه ، بادوام ارتقا کیفیت بهداشت فردی