مخازن دستمال های کاغذی جایگزین دستمال های رول می باشند و بیش از 30 درصد صرفه جویی نسبت به آن ها دارد .

نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها

بسته 16 عددی دستمال حوله ای

لطفا تماس بگیرید

دستمال های حوله ای شرکت برگ نیکی رسان جایگزینی مناسب بجای دستمال های رول می باشد. هر بسته دستمال ۱5۰ برگ دولا که معادل دوقلوی رول می باشد.
این دستمال ها در کارتن های 16 بسته ای عرضه می گردد.

مخزن دستمال حوله ای N1

اتمام موجودی

مخزن دستمال حوله ای جایگزین مناسب دستمال های رول می باشد، این مخازن نسبت به دستمال های رول بالای ۳۰ درصد صرفه جویی دارند.
از جمله عوامل کاهنده مصرف در این سیستم عدم باقی ماندن اثر دست خیس نفر قبل بر روی دستمال ها می باشد؛ عامل دیگر آنکه ، به دلیل تیغ و تا خورده بودن دستمال ها مشکل عدم عمل کرد پرفراژ نیز حذف گردیده است. با استفاده از دستمال ها حوله ای تیغ و تا خورده از مصرف زیاد دستمال کاغذی جلوگیری کنیم و به فکر حفظ زمین خود باشیم.

مخزن دستمال حوله ای N2

82,000 تومان

مخزن دستمال حوله ای جایگزین مناسب دستمال های رول می باشد، این مخازن نسبت به دستمال های رول بالای ۳۰ درصد صرفه جویی دارند.
از جمله عوامل کاهنده مصرف در این سیستم عدم باقی ماندن اثر دست خیس نفر قبل بر روی دستمال ها می باشد؛ عامل دیگر آنکه ، به دلیل تیغ و تا خورده بودن دستمال ها مشکل عدم عمل کرد پرفراژ نیز حذف گردیده است. با استفاده از دستمال ها حوله ای تیغ و تا خورده از مصرف زیاد دستمال کاغذی جلوگیری کنیم و به فکر حفظ زمین خود باشیم.

مخزن دستمال دلسی D1

اتمام موجودی

مخزن دستمال دلسی جایگزین مناسب دستمال های رول دلسی می باشد، این مخازن نسبت به دستمال های رول بالای ۳۰ درصد صرفه جویی دارند.
از جمله عوامل کاهنده مصرف در این سیستم عدم باقی ماندن اثر دست خیس نفر قبل بر روی دستمال ها می باشد، عامل دیگر آنکه، به دلیل تیغ و تا خورده بودن دستمال ها مشکل عدم عمل کرد پرفراژ نیز حذف گردیده است؛ با استفاده از دستمال ها حوله ای تیغ و تا خورده از مصرف زیاد دستمال کاغذی جلوگیری کنیم و به فکر حفظ زمین خود باشیم.